‘Flip’ din undervisning

Til kristendomskundskab finder du 29 videoer om bl.a. buddhisme, islam og kristendom.

Brug videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde, lektiecafé eller elevernes forberedelse.

Med Alineas fagportaler til udskolingen får du adgang til over 400 videoer målrettet målgruppen – i samarbejde med Restudy.

Dermed kan du bruge videoerne og de tilhørende materialer til at introducere eleverne for nye faglige emner fra vores portaler og grundbogssystemer – som forberedelse til klasseundervisningen.

Det frigiver kostbar tid i klasselokalet, som du kan bruge på at tilpasse og støtte den enkelte elev i læringsprocessen.