‘Flip’ din undervisning

I fysik-kemi får du adgang til 27 undervisningsvideoer, der spænder fra det periodiske system over organisk kemi til afgangsprøven.

Med adgang til Alineas digitale videobibliotek giver du dine elever en varieret undervisning og mulighed for at dykke endnu dybere ned i et emne.

Du kan bruge videoerne som en del af din klasseundervisning, til gruppearbejde eller til elevernes forberedelse.

Med Alineas fagportaler til udskolingen får du adgang til over 400 videoer målrettet målgruppen – i samarbejde med Restudy.

Dermed kan du bruge videoerne og de tilhørende materialer til at introducere eleverne for nye faglige emner fra vores portaler og grundbogssystemer – som forberedelse til klasseundervisningen.

Det frigiver kostbar tid i klasselokalet, som du kan bruge på at tilpasse og støtte den enkelte elev i læringsprocessen.